Soukromá psychiatrická ambulance

Informace pro nové pacienty

Ve své praxi se zaměřuji na dospělou klientelu. Respektuji individuální potřeby každého klienta. Důraz kladu na osobní přístup a empatii. Informace sdělené klientem považuji za důvěrné, nikomu je neposkytuji, pouze na žádost klienta, a pro potřebu ošetřujícího lékaře. Výjimkou je pouze ohlašovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona.

Pomoct Vám můžu například s následujícími tématy:

 • Poruchy nálad a chování ve stáří, demence
 • Úzkostné poruchy
 • Poruchy nálady ( deprese, mánie, event. střídání nálad)
 • Pocity strachu, fobie
 • Poruchy spánku
 • Reaktivní stavy - reakce na stres, poruchy přizpůsobení
 • Vyrovnávání se s životními krizovými situacemi
 • Psychotické poruchy ( schizofrenie, poruchy s bludy)
 • Poruchy osobnosti
 • Mentální retardace
 • Obsese a kompulze